ANTAL LÄSARE

3 MILJARDER I KÖPKRAFT PER ÅR

%

RÄCKVIDDEN ÄR 77%

STT HAR 100% HUSHÅLLSTÄCKNING I TVÅ KOMMUNER GENOM TJUGOÅTTA ORTER

REDAKTION

STT ska vara den självklara kommunikationsbäraren i sitt spridningsområde.

STT belyser det som händer och sker bland folket i bygden – familjeliv, föreningsliv, näringsliv och kulturliv. Vi lyfter gärna fram kreativa krafter, både personer, företagsetableringar och föreningsliv samt är lyhörda för vad läsarna vill hitta i sin lokaltidning.

STT:s redaktionella arbete sker både genom journalistik och returinformation. All redaktionell text, med få undantag, har lokal anknytning till STT:s spridningsområde.

STT vill också främja debatt med lokalt allmänintresse via debattartiklar och insändare.

STT är politiskt neutral och strävar alltid efter att ge god allmän belysning.

STT försöker alltid ge berörda parter möjlighet till genmäle i det som publiceras.

REDAKTIONELLA TIPS?

Har du några redaktionella tips du vill dela med dig?
Tipsa oss gärna i god tid eftersom vår redaktion har begränsade resurser.

FÖRETAGS-ANNONSERING

PRISLISTA

PRIVAT-ANNONSERING

REDAKTION

ADRESS

Besök: Hantverksgatan 6, Tranemo

Post: Box 113, 511 21 Kinna

E-Post annons:
annons@stthuset.com

E-Post redaktion:
redaktion@stthuset.com

E-Post kundtjänst: kundtjanst@stthuset.com

TELEFON & FAX

Telefon: 0325-40 000

SOCIALA NÄTVERK