ANTAL LÄSARE

2,55 MILJARDER I KÖPKRAFT PER ÅR

%

RÄCKVIDDEN ÄR 86%

KNALLEBLADET HAR 100% HUSHÅLLSTÄCKNING I FYRA KOMMUNER GENOM FEMTIOTVÅ ORTER

REDAKTION

KB ska vara den självklara kommunikationsbäraren i sitt spridningsområde.

KB belyser det som händer och sker bland folket i bygden – familjeliv, föreningsliv, näringsliv och kulturliv. Vi lyfter gärna fram kreativa krafter, både personer, företagsetableringar och föreningsliv samt är lyhörda för vad läsarna vill hitta i sin lokaltidning.

KB:s redaktionella arbete sker både genom journalistik och returinformation. All redaktionell text, med få undantag, har lokal anknytning till KB:s spridningsområde.

KB vill också främja debatt med lokalt allmänintresse via debattartiklar och insändare.

KB är politiskt neutral och strävar alltid efter att ge god allmän belysning.

KB försöker alltid ge berörda parter möjlighet till genmäle i det som publiceras.

REDAKTIONELLA TIPS?

Har du några redaktionella tips du vill dela med dig?
Tipsa oss gärna i god tid eftersom vår redaktion har begränsade resurser.

FÖRETAGS-ANNONSERING

PRISLISTA

PRIVAT-ANNONSERING

REDAKTION

Postadress:
Box 113, 511 21 Kinna

E-mail: info@knallebladet.se
Tel växel. 0513-225 50

Expeditionstider:*
Måndag-torsdag 9-15
Fredag 9-12
Lunchstängt 12-13

*Gäller endast växel. Säljare och övrig personal svarar på telefonsamtal under personliga arbetstider.

Tidningen utges av Markbladet AB
Distribution: Posten
Tryck: Markbladet tryckeri