ANTAL LÄSARE

1.35 MILJ I KÖPKRAFT PER ÅR

%

RÄCKVIDDEN ÄR 71%

ANNONSMARKNA´N HAR 100% HUSHÅLLSTÄCKNING I BOLLEBYGDS KOMMUN GENOM SEXTON ORTER

REDAKTION

AnnonsMarknan ska vara den självklara kommunikationsbäraren i sitt spridningsområde, och vi belyser det som händer och sker bland människorna i bygden – familjeliv, föreningsliv, näringsliv och kulturliv. Vi lyfter gärna fram kreativa krafter, både personer, företagsetableringar och föreningsliv samt är lyhörda för vad läsarna vill hitta i sin lokaltidning.

Det redaktionella arbetet sker både genom journalistik och returinformation. All redaktionell text, med få undantag, har lokal anknytning till AnnonsMarknan:s spridningsområde.

AnnonsMarknan är politiskt neutral och strävar alltid efter att ge god allmän belysning. Vill vill också främja debatt med lokalt allmänintresse via debattartiklar och insändare och försöker alltid ge berörda parter möjlighet till genmäle i det som publiceras.

REDAKTIONELLA TIPS?

Har du några redaktionella tips du vill dela med dig?
Tipsa oss gärna i god tid eftersom vår redaktion har begränsade resurser.

FÖRETAGS-ANNONSERING

PRISLISTA

PRIVAT-ANNONSERING

REDAKTION

Ansvarig utgivare: Simon Leppämäki

Tel. växel 033-28 41 20

Fax 0320-20 91 55

Besöksadress:
Göteborgsvägen 15, Bollebygd.

Postadress: Box 113, 511 21 Kinna.

Org. nr. 556927-6214
Bankgiro 258-9497

SOCIALA NÄTVERK