ANNONSGUIDE

Gratistidningen AnnonsMarknan utkommer var 14:e dag och delas ut till alla hushåll och företag på följande orter: Bollebygd, Hultafors, Olsfors, Töllsjö, Hindås , Rävlanda och delar av Hällingsjö samt Härryda. 

MANUSSTOPP

Senast torsdag kl 12.00 veckan före utgivning.

IDEELLA FÖRENINGAR

Sammanträden och möten (högst 130 mm)
7:40/spaltmm svartvit.
9:50/spaltmm färg.

FÖRETAG

FÖRSTA SIDAN: (Bredd: 248 mm. Höjd: 223 mm) 26.167:-
SISTA SIDAN: (Bredd: 248 mm. Höjd: 268 mm) 18.756:-

INTERNET

AnnonsMarknan publiceras också i sin helhet på denna hemsida.
Ovanstående pris avser 2/3 publicering i AnnonsMarknan och 1/3 publicering på internet.

ANNONSMATERIAL

Högupplöst PDF – optimerad för tidningstryck.
Vi använder ICC-profil för Dagspress. Se mer info här:
Dokument sparade i Word, PowerPoint eller Publisher hanterar vi som manus och ej som färdigt annonsmaterial.
Skicka din annons till: annons@annonsmarknan.se

Annonsmaterial/manus (text, bild och logotyp):
Vi rekommenderar högupplösta bilder i formaten: JPG eller PDF.
Logotyp: Gärna vektoriserad illustrator-eps eller pdf.
Uppge gärna önskemål vad gäller typsnitt och färger etc  Givetvis bollar vi gärna idéer med dig.

REKLAMATIONER

Anmärkningar skall göras inom 3 dagar, mot fakturor inom 8 dagar.
Tidningens ansvar är begränsad till högst annonskostnaden. Felaktigt eller uteblivet
införande ansvarar tidningen ej för,  ej heller för fel orsakat av otydligt manus eller
manus mottagna via telefon. Text som hänvisar till annat tryck införes ej.

Vår hemsida för annonspaket är under uppbyggnad.
Vänligen kontakta säljare tills vidare.

Ansvarig utgivare: Simon Leppämäki

Tel. växel 033-28 41 20

Fax 0320-20 91 55

Besöksadress:
Göteborgsvägen 15, Bollebygd.

Postadress: Box 113, 511 21 Kinna.

Org. nr. 556927-6214
Bankgiro 258-9497

SOCIALA NÄTVERK