VÄLKOMMEN TILL LOKALTIDNINGAR SJUHÄRAD

I Lokaltidningar Sjuhärad ingår Markbladet, Svenljunga Tranemo Tidning, Knallebladet och Annonsmarkna´n
som tillsammans når hela 75,000 läsare i Sjuhäradsbygden.
Här kan du kombinera ditt eget annonspaket utifrån de geografiska områden du vill nå.

Räckvidden är i genomsnitt 77%. Köpkraften är på hela 11,2 miljarder kronor per år.

MARKBLADET

Med Markbladet når du alla hushåll i Marks kommun genom sjutton orter.
Markbladet har 29.000 läsare med en räckvidd på 73%.
Köpkraften är på hela 4,35 miljarder kronor per år.

STT

Med Svenljunga Tranemo Tidning når du alla hushåll i två kommuner genom tjugoåtta orter.
STT har 20.000 läsare med en räckvidd på 77%.
Köpkraften är på hela 3 miljarder kronor per år.

KNALLEBLADET

Med Knallebladet når du alla hushåll i fyra kommuner genom femtiotvå orter.
Vid stornummer en gång i månaden även till Vara kommun och Floby.

Knallebladet har 17.000 läsare med en räckvidd på 86%.
Köpkraften är på hela 2,55 miljarder kronor per år.

ANNONSMARKNA´N

Med Annonsmarknán når du alla hushåll i Bollebygds kommun genom sexton orter.
Annonsmarknán har 9.000 läsare med en räckvidd på 71%.
Köpkraften är på hela 1,35 miljard kronor per år.

LOKAL BEVAKNING

Våra redaktioner bedriver en bred och ambitiös lokal bevakning som engagerar i alla åldersgrupper.
Allt redaktionellt innehåll är framtaget av våra egna journalister och hundra procent lokalt.
Vi lägger alltid extremt stor vikt vid att arbeta enligt journalistiska principer. 

MARKBLADET

Med Markbladet når du alla hushåll i Marks kommun genom sjutton orter.

STT

Med Svenljunga Tranemo Tidning når du alla hushåll i två kommuner genom tjugoåtta orter

KNALLEBLADET

Med Knallebladet når du alla hushåll i fyra kommuner genom femtiotvå orter.

ANNONSMARKNA´N

Med Annonsmarkna´n når du alla hushåll i Bollebygds kommun med omnejd genom sexton orter.

Alla siffror på hemsidan utgår från Hushållskonsumtion ”HUT” 2020. SCB, konsumentverket, SIFO och RAM